หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 14 งาน

1. system admin

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

-ดูแลระบบ intranet
-จัดทำ dashboard report
-พัฒนาโปรแกรม it inventory & sevice report
-ดูแล,พัฒนา
วันที่ 4 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฎิบัติงานแถวพระราม3)

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

1.บันทึกรายการบัญชี
2.ค่าใช้จ่าย,เงินสดย่อย
3.รายงานภาษีซื้อ,ขาย
วันที่ 4 ส.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

-ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์
-ให้ข้อมูลของบริษัทต่อนักลงทุน, นักวิเคราะห์, สถาบันการเงิน, กองท
วันที่ 4 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ฝ่ายก่อสร้าง)

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

1.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร
2.จัดทำเอกสารประจำฝ่าย เช่น สัญญา,ใบเทียบราคา
วันที่ 4 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. สถาปนิก

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

1.ออกแบบ,เขียนแบบ ตามแนวคิดของโครงการได้
2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกองค์กร
วันที่ 4 ส.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง (วิศวกรโยธา)

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานหลักของบริษัท
2.ควบคุมการทำงานให้ได้ทันตามเวลา
3.ตรวจสอบ shop
วันที่ 4 ส.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 4 ส.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน มีค่าเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 200 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก (เลขานุการบริษัท)

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- จัดทำรายงานการประชุม , การจัดการประชุม
- การจัดระบบสารบรรณ ทะเบียน
- จัดทำรายงานส่ง กลต,ตลท
- ต
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- จัดสรรต้นทุน
- เปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณ
- บันทึกบัญชีต้นทุนและค่าใช้จ่าย
- ดูแลปัญหาเจ้
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สื่อโฆษณา
- ด้านสื่อป้ายต่างๆ เช่น ป้ายบิลบอร์ด,ป้ายผนัง,ป้ายรายทาง พร้อมประสานงานส่วนต่างๆและควบคุ
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำโครงการไมอามี่บางปู)

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- ประชาสัมพันธ์โครงการและภาพ
- ติดตามงวดเงินดาวน์ให้กับบริษัทฯ
- บันทึกข้อมูลการขายลงในระบบบริษัทฯ
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- ถอดแบบงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม
- เทียบราคาวัสดุ
- งานเพิ่มเติม,ลดคืน ในงานก่อสร้าง
- จัดทำบันทึ
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ( QC )

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างเมื่องานแล้วเสร็จเพื่อเตรียมส่งมอบให้ลูกค้า
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเล
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ผู้จัดการแผนก (การเงิน)

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- จัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อเสนอร่างผู้บริหาร
- จัดทำ Cash Flow
- จัดทำข้อมูลเพื่อขอสินเชื่อโครงก
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามความสามารถ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี